Общи условия

Общите условия на сайта съдържат правила за работа и потребление на ресурсите на сайта от всеки посетител и/или потребител. Задължително е всеки да се запознае с тях преди ползването на ресурсите на сайта в ProSoccer.bg. Използването на услугите в сайта се изразява в публикуването на информация за предстоящи спортни срещи от света на Футбола. Администраторът на сайта, който предлага услугате е ПроСокър България. Всички посетители на сайта ни се считат за потребители на ресурсите ни.

Всеки посетител има право да се регистрира само веднъж. При въвеждане на некоректни данни или при преценка на администратора достъпа на потребителят може да бъде закрит или ограничен, без предварително уведомяване на потребителя.

Посетителите на сайта не се задължават да се регистрират или да подават каквато и да е било информация за личността си. Регистрацията става по желание на посетителя/потребителя на сайта и се ползва за допълнителни ни услуги. Пълен достъп до сайта получава всеки регистриран посетител. За регистрация в сайта се изискват лична информация на потребителя, която ще бъде използвана единствено от ПроСокър България съобразено с разпоредбите на Закона за защита на личните данни. В случай на несъгласие Потребителят е длъжен да уведоми администратора на сайта чрез формата ни за контакти.

Посетителите на сайта се задължават да не извършва дейности за подкопаване на авторитета на ПроСокър България, свързано с публикуването на информация пред трети лица била тя достоверна или не.

ПроСокър България е сайт предлагащ онлайн свободен достъп до Спортни Прогнози и информация свързана с Онлайн Залаганията. ПроСокър събира и съхранява личните данни на всеки потребител в сайта, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. Предоставените данни се събират и съхраняват на компютърен носител. Личните данни не се използват за статистически цели.

ПроСокър България не носи отговорност или обезщетение ако потребителското име и парола за достъп се използват от друго лице. Предоставянето на ресурсите от ПроСокър България няма за цел да подстрекава потребителите към залози или други хазартни дейности. Сайтът е създаден с образователна и развлекателна цел. ПроСокър България не носи отговорност за материални или всякакви други загуби, в резултат от използването на сайта.

ПроСокър България има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители/посетители.

Администраторът на сайта не носи отговорност за верността на публикуваната информация.

ПроСокър България притежава правата върху текстовата и графичната част на сайта. Използването на материали е допустимо само след писмено съгласие на администратора в рамките на закона.

Администраторът може да публикува връзки в ProSoccer.bg, които да препращат към други Интернет адреси, които не работят. Сайтът не носи отговорност за съдържанието извън домейна ProSoccer.bg

Настоящите Общи Правила са валидни от 01.03.2017 г.

ПроСокър България 2017 - 2019.